« Home | когато никой не гледа » | открих сезона на балкона » | ода за рождените дни » | сънувах виена » | but as long as you love me so » | пред-коледно » | growing up » | zzz » | cocoon » | да се продаваш или да не се продаваш » 

вторник, февруари 10, 2009 

the thunderДали защото днес имах изпит по естетика и тези дни мислих за различното разбиране за изкуството, красивото и твореца през различните епохи, обаче това видео много ми хареса.

Не че смятам, че трябва да се връщаме назад към Античността, няма нужда от втори Ренесанс, просто идва нова епоха.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Bulgaria License.