« Home | нова галерия в града! » | логично есенно » | peach tale » | да бъде ден! » | плът и кръв » | машина на времето » | на ези или тура не ща да играя » | от любов към пощата » | борисова е чудесна днес » | съвестта е тук, аз вярвам » 

събота, октомври 24, 2009 

sleepyheadЛепя ги насам-натам вече цял месец, за да се подсещам. Наистина - трудно е да се държиш буден, когато си свикнал да си такъв поспаланко.

Но събудиш ли се веднъж, ехаа! Няма го това у тебе, което обикновено ти пречи, отстъпва във възхита крачка назад, наблюдава - ти ли си този, на когото главата ще се пръсне от идеи; този, който чете, пише, мисли, рисува, реже, лепи, готви, върви, слуша, наблюдава, работи; който в един момент внезапно разбира, че е на пътя и че за да го върви, трябва да бъде буден.

Абе не ми е ново това, но защо скоро след това всеки път пак заспивам?

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Bulgaria License.