« Home | два свята » | уикенд на близостта » | чуден летен ден » | знаене vs. знание » | Къщата » | the one for me » | but before you come to any conclusions » | две черти » | ние сме кукли » | god knows how i adore life » 

понеделник, юни 16, 2008 

дори не щастие


малко гости във виас

Колко е просто.
Оставяш се.
Преставаш да мислиш и живееш.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Bulgaria License.