« Home | ляляля! » | петък 13 » | не пица, а парк » | понякога, например днес » | Come on closer... » | Сара » | 3 в 1 » | Пролет » | self » | 18! » 

неделя, май 15, 2005 

дъга

Днес цял ден валя за по малко, миришеше на пролет и на зелено, по едно време даже се появи дъга... :-)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Bulgaria License.