« Home | 18! » | Васко в света на киното » | Вечерта » | self » | 65! » | най-после! » | линк » | Пролет в Европа » | Шшшшт! » | Про-лет » 

събота, април 30, 2005 

self

В таксито на път за първия ми rebirthing онзи ден.
Вторият беше снощи.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Bulgaria License.