« Home | Happy! » | Идиотска забележка » | Задух! » | What's the difference? » | Хахахаха! » | Обичам пуканки, много обичам... » | Три съседки, три кокетки » | Севдарина и аз » | Прави като мен » | All about love » 

неделя, март 13, 2005 

Пътешестие: първи планове

Небето беше синьо, поразгледахме (кашлюк!) картата и си говорихме за Важните неща.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Bulgaria License.