« Home | Три съседки, три кокетки » | Севдарина и аз » | Прави като мен » | All about love » | Бял е светът » | Парцали » | Днес » | (без снимка) » | Нацуп! » | Гост-фотограф: Тиодора » 

вторник, март 08, 2005 

Обичам пуканки, много обичам...

Гледайки снимките, съвсем забравяйки кои са тези хора и какви са отношенията им, просто гледайки снимките, си представям, че такова е идеалното семейство. :-)


That's a great story. Waiting for more. 18t 2002 a4 audi

Публикуване на коментар
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Bulgaria License.