« Home | Небето и хората под него » | Беше само сянка... » | Цветна снимка » | After » | О, колко се радвам! » | Смях до сълзи » | Пътешестие: първи планове » | Happy! » | Идиотска забележка » | Задух! » 

сряда, март 16, 2005 

Време е за сън, време е за сън...

С Тиодора толкова се улисахме в проекти, че тя се умори и заспа. :-)
Понеже нямаше възглавница, използва бутилка от минерална вода... Ех, колко е хубаво да съм около нея! :-)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Bulgaria License.