« Home | Take it or leave it » | Небе, 26 януари 2005 » | Just shoot me! » | Snowman » | Много » | Disarm you with a smile » | Хубавица! » | Подчини се на жаждата. » | В Мара » | Пичок » 

сряда, януари 26, 2005 

Аудиторията!

Хехе, вече не ни се карат, че се смеем силно, поукротили сме се.
:-)
Но не мога да си представя, че ще дойде ден, когато вече няма да седя до Тиодора... И когато няма да се виждаме every-single-day, дали в училище, или в Мара, няма значение.
Е, ще се виждаме, разбира се. РАЗБИРА СЕ! Но няма да се виждаме толкова често...
:-(


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Bulgaria License.