« Home | Just shoot me! » | Snowman » | Много » | Disarm you with a smile » | Хубавица! » | Подчини се на жаждата. » | В Мара » | Пичок » | Фотосесия 03 » | Небето над нас » 

сряда, януари 26, 2005 

Небе, 26 януари 2005

Радо не можа да откъсне очи от тази снимка.
Когато я направих, валеше доста силен дъжд между другото.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Bulgaria License.